首页

上海皇冠文化

www.hg979.com点击进入上海热线海派文化频道——苏轼:处世要超然,坦荡而达观

点击:时间:2017-08-11

 北宋神宗熙宁七年(1074年),苏轼任密州(今山东诸城)太守。第二年,政局初定,www.hg1113.com,苏轼将城西北角一废旧之台修葺一新,政事之余,邀请同僚登台远眺,谈诗论文,www.hg2234.com,抒发胸臆。其弟苏辙取《老子》“虽有荣观,燕处超然”之意,为此台命名“超然”,并作《超然台赋》予以赞咏,引发苏轼《超然台记》横空出世,成就千古名篇。今日知行君与大家共赏苏轼的《超然台记》,领略其“超然”精神。

www.hg979.com点击进入上海热线海派文化频道——苏轼:处世要超然,www.hg551.com,坦荡而达观


 中国历史与北宋现实的交接点,恰巧成为苏轼文学创作灵感的触发点。与其说《超然台记》是一篇建筑物的题记散文,还不如说是一篇人生哲学论文,一首从人生忧患中解脱出来的哲理诗。

 对读者来说,倘若在烦恼时沉吟此文,在痛苦中咀嚼其味,或许能获得“超然”的效果。人在社会上生活,难免会遇到挫折与失意,这时常常会想到遁世。由于生存条件的限制和人的社会属性的限制,隐逸山林,不食人间烟火,又是不现实的。从人生态度来说,隐逸遁世也是消极的、不可取的。

 苏轼的《超然台记》所开的人生解脱处方,就不主张隐逸遁世。他认为,只要善于观物,善于从司空见惯的事物中发现其“可观”、“可乐”处,发现诗意,发现美感,随时随地都可以获得心灵的超然自适,变“散文化”的人生为“诗意”的人生。

www.hg979.com点击进入上海热线海派文化频道——苏轼:处世要超然,坦荡而达观

 《超然台记》

 凡物皆有可观。苟有可观,皆有可乐,非必怪奇伟丽者也。哺糟啜醨(lí),www.hg1384.com,皆可以醉;果蔬草木,www.hg0003.com,皆可以饱。推此类也,吾安往而不乐?

 夫所为求褔而辞祸者,以褔可喜而祸可悲也。人之所欲无穷,而物之可以足吾欲者有尽,美恶之辨战乎中,而去取之择交乎前。则可乐者常少,而可悲者常多。是谓求祸而辞褔。夫求祸而辞褔,岂人之情也哉?物有以盖之矣。彼游于物之内,而不游于物之外。物非有大小也,自其内而观之,未有不高且大者也。彼挟其高大以临我,则我常眩乱反复,如隙中之观斗,又焉知胜负之所在。是以美恶横生,而忧乐出焉,可不大哀乎!

 余自钱塘移守胶西,释舟楫之安,而服车马之劳;去雕墙之美,而蔽采椽之居;背湖山之观,而适桑麻之野。始至之日,岁比不登,盗贼满野,狱讼充斥;而斋厨索然,日食杞菊。人固疑余之不乐也。处之期年,而貌加丰,发之白者,日以反黑。予既乐其风俗之淳,而其吏民亦安予之拙也。于是治其园圃,洁其庭宇,伐安丘、高密之木,以修补破败,为苟全之计。而园之北,因城以为台者旧矣,稍葺而新之。时相与登览,放意肆志焉。南望马耳、常山,出没隐见,若近若远,庶几有隐君子乎!而其东则庐山,秦人卢敖之所从遁也。西望穆陵,隐然如城郭,师尚父、齐桓公之遗烈,犹有存者。北俯潍水,慨然太息,思淮阴之功,而吊其不终。台高而安,深而明,夏凉而冬温。雨雪之朝,风月之夕,予未尝不在,客未尝不从。撷园蔬,取池鱼,酿秫(shú)酒,瀹(yuè)脱粟而食之,曰:“乐哉游乎!”

 方是时,予弟子由,适在济南,闻而赋之,且名其台曰“超然”,以见余之无所往而不乐者,盖游于物之外也。

www.hg979.com点击进入上海热线海派文化频道——苏轼:处世要超然,坦荡而达观

 《超然台记》(原文释义)

 任何事物都有可观赏的地方。如有可观赏的地方,那么都可使人快乐,不必一定是怪异、新奇、雄伟、瑰丽的景观。吃酒糟、喝薄酒,都可以使人醉,水果蔬菜草木,都可以充饥。以此类推, 我到哪儿会不快乐呢?

 人们之所以要追求幸福,避开灾祸,因为幸福可使人欢喜,而灾祸却使人悲伤。人的欲望是无穷的,而能满足我们欲望的东西却是有限的。如果美好和丑恶的区别在胸中激荡,选取和舍弃的选择在眼前交织,那么能使人快活的东西就很少了,而令人悲哀的事就很多,这叫做求祸避福。追求灾祸,躲避幸福,难道是人们的心愿吗?这是外物蒙蔽人呀!他们这些人局限在事物之中,而不能自由驰骋在事物之外;事物本无大小之别,如果人拘于从它内部来看待它,那么没有一物不是高大的。它以高大的形象横在我们面前,那么我常常会眼花缭乱反复不定了,就像在缝隙中看人争斗,又哪里能知道谁胜谁负呢?因此,心中充满美好和丑恶的区别,忧愁也就由此产生了;这不令人非常悲哀吗!

关闭